21.6.15.

Transcendentalna meditacija, unutrašnji aspekt joge

Joga, drevno znanje o integraciji, razvoju svih aspekata života, prisutna je hiljadama godina a danas se po prvi put proslavlja u celom svetu. 21. jun je rezolucijom UN-a, na inicijativu Republike Indije, proglašen za Međunarodni dan joge. Srbija je jedna od 177 nacija koje su podržale rezoluciju.
Najvećim autoritetom za jogu smatra se Mahariši Patanđali koji je pre više od 2000 godina postavio načela joge. Aštanga joga, 8 udova joge koje pokrivaju sve oblasti života od najudaljenijeg kosmičkog do najfinijeg apsolutnog bitka, transcedentnog.
Ali, bez obzira na takav opseg, joga je praktična i donosi dobrobiti svakome ko je praktikuje.
Osam udova joge, su:
YAMA - spoljno područje života, moralna načela
NIYAMA – samoodnosnost, odnos praktikanta prema samom sebi, svome telu
ASANA – položaji tela, vežba neuromišićne integracije
PRANAYAMA – nadzor daha, vežbe disanja, vežbe neurorespiratorne integracije
PRATYAHARA – povlačenje čula od njihovih objekata i hranjenje čula iznutra
DHARANA – stalnost pažnje, povlačenje duha iz dohvata čula
DHYAN - meditacija, tok profinjenja mentalne aktivnosti do apsoluta, transcendiranje
SAMADHI – područje apsolutnog Bitka, transcendentalne svesti i sadrži svih preostalih sedam udova joge.

Poslednja tri područja su unutrašnji aspekti joge koji se prirodno, lako i brzo razvijaju praksom tehnike transcendentalne meditacije, TM-a, koja daje direktno iskustvo profinjenja mentalne aktivnosti i transcendiranja.
Razvojem svakog pojedinog aspekta joge, razvijaju se i svi ostali. To je aspekt znanja koji je bio izgubljen i gde su se područja, udovi joge shvatala kao koraci koji slede jedan za drugim. Smatralo se da je za napredovanje u jogi potrebno usavršavati jednu po jednu oblast, što je bio izuzetno težak i dugotrajan proces. Iskustvo samadhija, transcendentalne svesti, razvija stanje svesti u kome se praktikant prirodno, spontano pridržava najviših moralna načela, vodi računa o svom telu i kultiviše čula – istovremeno se razvijaju i duh i telo.
Ovakvo celovito shvatanje joge na zapad je doneo Mahariš Maheš Jogi, pre više od 50 godina i za to vreme je više od 6 miliona ljudi koji praktikuju TM, iskusilo dobrobiti koje proističu iz takvog razumevanja joge. Treba reći da je i savremena nauka dala svoj doprinos sa preko 700 naučnih istraživanja o dobrobitima redovne prakse TM-a koje je kulminiralo u proslavi Međunarodnog dana joge.


 U nastavku je poruka 
Maharađe Adhirađa Rađa Rama
na Međunarodni dan Joge, 21. juni 2015.

Joga dan će nesumnjivo postati prekretnica i putokaz u ljudskoj istoriji, posebno ako se bude obeležavao kao dan Jedinstva. Joga je jedinstvo između uma i tela, između pojedinca i društva, između svih društava, između svih nacija i između svih posebnih vrednosti kulture, tradicije, sistema verovanja i rasnih razlika.

Joga spaja sve, pa čak i naoko suprotstavljene i sukobljene vrednosti. Dinamizam kreacije i evolucije zahteva da se neke stvari kreću naviše, neke nadole. Neki aspekti prirode su suvi, a neki mokri; neki su hladni, neki vreli. Kada su u ravnoteži, oni stvaraju korake transformacije i evolucije. Joga je taj aspekat Prirodnog zakona, taj aspekat Veda, koji garantuje da sva raznolikost napreduje na osnovama vrhunskog Jedinstva.

Kako je Mahariši objasnio, Joga nije samo jedan od 40 aspekat Vedske nauke, koja, kao i svi ostali, daje dubok teorijski doprinos znanju, već poseduje i praktičan aspekat, koji omogućuje svakom pojedincu da direktno iskusi i živi vrhunsko jedinstvo unutar raznolikosti. Joga asane pomažu  blansiranju fiziologije i jačanju tela, zdrav um i bolju koordinaciju duha i tela.

Međutim, tehnologije Joge u Vedskoj tradiciji, posebno Transcendentalne Meditacije, koju je na Zapad doneo i objasnio Mahariši Maheš Jogi, uz to što poboljšavaju sve aspekte duha, tela i društva, pojedinca i društvo vode do polja sveg jedinstva – do jedinstvenog polja svih zakona Prirode. Nauka je danas zavirila u to polje, pokazujući da se u osnovi sveg što je materijalno i fizičko, nalaze progresivno sve jedinstvenija polja elektromagnetizma, velike unifikacije, i konačno, jednog jedinstvenog polja. Joga, kao ultimativna tehnologija, omogućuje svakom pojedincu da transcendira sve razlike, dosegne i neposredno doživi to polje kao vlastito sopstvo. Na ovoj grandioznoj osnovi, sve razlike postaju radost kreacije, a nikada izvor sukoba.

Joga je, stoga, za svakoga. Ona je nauka i tehnologija zdravlja, ravnoteže, mira i vrhunskog jedinstva unutar raznolikosti. To je razlog što Dan Joge mogu slaviti svi ljudi i tradicije sveta. Joga je nauka i tehnologija življenja, za nas i za sve druge, ma kako bili različiti jedni od drugih na površnom nivou egzistencije.

Jai Guru Dev
Linkovi do 2 videa u kojima Mahariši govori o Aštanga jogi - na engleskom
http://www.meruevents.com/celebrations/2015/yoga/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVv2qYGK4M4RASszDGBiXiVwkmkPtQK_

23.5.13.

Kreativnost i transcendentalna meditacija

Kreativnost i njen puni razvoj kao i uloga transcendentalne meditacije u tom procesu, je tema filma "Meditacija, kreativnost, mir" Dejvida Linča. Ovaj dokumentarni film pruža publici ekskluzivan uvid u stvaralačko umeće Linča, prateći ga tokom više od 2 godine na njegovoj turi kroz 16 zemalja, kroz predavanja i intervjue.

Kao režiser, slikar, pisac, muzičar i povremeno glumac Dejvid Linč je pravi umetnik i to je način na koji misli i govori - kako o umetnosti, tako i o procesu transcendentalne meditacije. Njegovo izražavanje je uvek jednostavno, sa živopisnim analogijama i o temama koje se tiču TM-a u oblasti kvantne fizike, jedinstvenog polja. Analogija sa sočnom krofnom nas i uvodi u ovaj film.

Koliko je Dejvidu Linču blizak TM dobro ilustruje podatak da je TM tehniku naučio davne 1973. i od tada redovno meditira bez obzira da li je na snimanju ili na nekom od brojnih putovanja po svetu. Uvek je našao vremena da zaroni u dubinu svog duha, izvor neograničene stvaralačke kreativnosti.
Lov na veliku ribu, Dejvid LinčO iskustvu na tom unutrašnjem putu je pisao u knjizi "Lov na veliku ribu", koja je objavljena i u Srbiji.

Dejvid Linč Fondacija je od kompilacije studentskih snimaka, koja su nastala u toku Linčovih predavanja, napravila dokumentarni film u dužini od 70 minuta, koji će publika imati prilike da vidi. Film ima srpske titlove.

Premijera će se održati u velikoj biblioteci Doma kulture Studentski grad, u petak, 24.05. sa početkom u 20 h.

Nakon projekcije je predviđen razgovor uživo sa Dejvidom Linčom, jednim od najvećih režisera današnjice.
Meditacija, kreativnost, mir - film Dejvida Linča
Svi koji žele da pogledaju ovaj film a sada nisu u mogućnosti, mogu da me kontaktiraju na tmcentar@gmail.com i ostave svoj email na koji bih poslao obaveštenje o sledećoj projekciji.

19.12.11.

Transcendentalna meditacija i religija

Jedno od čestih pitanja u vezi transcendentalne meditacije je:
"Da li će vežba tehnike TM biti u suprotnosti sa mojom religijom?"

Odgovor je ne, naprotiv, povećaće vrednost vaše religije.
Milioni ljudi svih religija, uključujući sveštenstvo svih religija vežba TM program.
Oni izveštavaju da im tehnika sa povećanjem energije i inteligencije, eliminišući stres i zamor,
omogućava poboljšano praćenje načela njihovih religija.

Transcendentalna meditacija je tehnika, čista i jednostavna. Ne uključuje religiju, verovanje,
filozofiju ili promenu životnog stila.

Ovo je moje iskustvo a sličan odgovor bi dobili od
20 hiljada praktikanata TM u Srbiji ili od preko 5 miliona u svetu.

Sledi nekoliko primera sveštenika različitih religija koji praktikuju tehniku TM

Ukrajina
Maharišijev pokret za transcendentalnu meditaciju u Ukrajini je imenovo protojereja
Ukrajinske pravoslavne crkve Jurija Timoshchuka za svog nacionalnog direktora religije i kulture.

Kao što je objavila Gazeta.ua, praktikanti transcendentalne meditacije u Ukrajini su izrazili
uverenje da će rad pravoslavnog sveštenika "na ovoj važnoj poziciji doneti prosperitet i punu primenu najviših težnji verskog i kulturnog integriteta svakog građanina Ukrajine i cele zemlje."

"Sa osećajem velike radosti i dubokog poštovanja smo imenovati Jurija Timoshchuka za nacionalnog direktora Ukrajinskog pokreta Mahariši za religiju i kulturu," – rečeno je pri imenovanju.
Prema TM organizaciji, Timoshchuka odlikuje "izuzetno rukovodstvo u duhovnoj celovitosti i harmoniji", ali i "zbog prosvećene vizije za blizak i najkorisniji odnos između drevne Vedske nauke, pravoslavne i slovenske kulture."

"On (Timoshchuk) jasno shvata značaj meditacije kao veoma korisne tehnologije za svakoga u Ukrajini i svetu, koja omogućava bilo kome da razvije svoj puni duhovni, mentalni i fizički potencijal, i da postane integrisan, inovativan, napredan i uspešan član njegovog naroda i celog sveta "- sumirano je u Maharišijevom pokretu.
Link do orginalnog članka objavljenog u listu Gazeta

SAD
Rimokatolički pastor Len Dubi
"Kako je transcendentalna meditacija obogatila moj religiozni život" - na engleskom

Father Len Dubi: How Transcendental Meditation Enriches my Religious Life from Transcendental Meditation on Vimeo.

Kolumbija
Katolički sveštenik koristi transcendentalnu meditaciju za pomoć siročadi u Latinskoj Americi
"Osnovna terapija je ljubav. Ljubav je carski lek za bilo koju bolest ili poremećaj ....
Kada dete zatvari oči i počne da meditira ono se otvara za polje svih mogućnosti, kao što Mahariši kaže. Svet se otvara za dete. A onda dete otkriva svoju suštinsku prirodu, koja je ljubav "- Otac Gavrilo Mejia.

Centri brinu o više od 3.500 dece u isto vreme. Tokom godina centri oca Mejia su pomogli desetinama hiljada dece (preko 43 000) da pronađu način da žive produktivan, zdrav i srećan život.
divan, inspirativan video - titl je na engleskom  :  za više informacija posetite sledeću web stranuWeb stranica sa pismima većeg broja sveštenika o njihovim iskustvima - na engleskom
Religious Leaders - David W. Orme-Johnson, Ph.D.
Andean Path
Shaman Mallku Aribalo, November 4, 2008
Buddhism

B. Budhacharan, October 21, 2008

Catholicism

Brother Jeffrey L. Calligan, April, 2009
Father Leonard Dubi, December 1, 2008
Father Thomas R. Miller, June 17, 2008
Father Cletus Stein, October 2, 2008
Sister Carol Wirtz, August 25, 2008
Islam
Nada Haider, March 2, 2009

Mohammad Haghverdi, December 24, 2008
Atmane Kouider, Ph.D., February 15, 2009
Miral Shaaban, March 25, 2009
Judaism
Senior Rabbi Alan Green, March 13, 2009
Rabbi Michael Shevack, November 12, 2008
Rabbi Abe M. Shainberg, November 8, 2010
Mormon
High Priest Marc Stephens

United Methodist
 Church
Reverend Jonathan Chadwick, November 4, 2008
Unity Church
Reverend Don Lansky, June 30, 2008

27.10.11.

Opra Vinfri o dobrobitima transcendentalne meditacije, TM-a

Opra Vinfri meditirala u društvu 400 žena


Opra Vinfri, voditeljka čuvenog američkog TV šoua, žena koja trenutno najviše zarađuje u svetu i jedna je od najvećih dobročinitelja na svetu, naučila je vežbati tehniku TM zajedno sa svojih 250 saradnika. 
Opra Vinfri, ne samo da je izuzetno zadovoljna transcendentalnom meditacijom, nego je sa svojim saradnicima uvela tzv. VREME TIŠINE, tokom koga njeni saradnici zajedno vežbaju 2 puta na dan ovu tehniku kako bi se relaksirali, opustili, oslobodili od stresa i napetosti i kako bi aktivirali veliki potencijal energije i kreativnosti u sebi...
Popularna voditeljka priključila se grupi žena koje su upražnjavale transcendentalnu meditaciju u jednoj školi u Ferfildu
DE MOJN - Američka TV voditeljka Opra Vinfri meditirala je sa više od 400 žena i razgovarala sa mladima o svom duhovnom putovanju.

Popularna medijska zvezda priključila se u sredu grupi žena koje su upražnjavale transcendentalnu meditaciju u jednoj školi u Ferfildu, u američkoj državi Ajovi.

"Niko nije znao da će doći dok se nije pojavila sa TV ekipom", kazala je u izjavi za AP predstavnica škole.

Nakon meditacije, popularna voditeljka je razgovarala sa đacima škole o svom duhovnom putovanju. Uverena u pozitivne efekte i koristi meditacije, Opra Vinfri je često u svojim emisijama podsticala gledaoce, ali i svoje saradnike, da se njome bave. 


Izvor Tanjug 
http://www.tanjug.rs/novosti/22463/opra-vinfri-meditirala-u-drustvu-400-zena.htm
  ..............................................................................................................
http://www.novosti.rs/vesti/spektakl.147.html:350354-Opra-Vinfri-meditirala-u-drustvu-400-zena

2.6.11.

Članak o TM-u objavljen u Politici 25.03.2011.

Dubok san na javi

Meditaciju upražnjava pet miliona ljudi na svetu, u Srbiji je 20.000 njih savladalo ovu tehniku, dok njene efekte proučavaju prestižni univerziteti, čak i Harvard.

Ono što je kabala za Madonu ili sajentologija za Toma Kruza, to je meditacija za tvorca kultne serije „Tvin Piks“ Dejvida Linča.
On, baš kao i Suzan Sarandon, Gvinet Paltrou, Andželina Džoli i autor „Ratova zvezda” Džordž Lukas, meditira svakog dana i tvrdi da spokoj i kreativnost duguje upravo ovoj veštini.

Praksa tokom koje čovek usmerava pažnju na finije misli na uštrb svakodnevnih briga, tokom koje stišava duh i doživljava iskustvo čiste svesti moda je koja prelazi granice hipi komuna, holivudskih brda i Sanset bulevara. Više od pet miliona ljudi meditira. U poslednje vreme nekoliko prestižnih univerziteta, među kojima je i Harvard, proučavalo je domete meditacije tvrdeći da ona zaista deluje na ljudski mozak.

Istraživanja univerzitetskih profesora pokazala su nedavno da je mozak čoveka koji meditira fizički drugačiji od mozga onog koji nije stekao ovu naviku.

Tim Univerziteta Imori u Atlanti skenirao je glave grupe učesnika koji meditiraju i onih u kontrolnoj grupi. Prvi su se lakše oslobađali nepoželjnih misli i brže vraćali na zadatak jer su samo posle nekoliko sekundi primećivali da su im misli odlutale.

Ne samo da se meditacija pokazala kao lek za rasutu pažnju i neprekidnu brigu, već je dokazano i da dugogodišnje vežbače štiti od starosti. O čemu se radi? Snimci mozga su pokazali da, za razliku od opšte, populacija sklona meditaciji s godinama ne gubi sivu materiju zaduženu za usredsređivanje misli.

Druge studije su potvrdile da meditacija opušta i snižava krvni pritisak i stres, umanjuje rizik od gojaznosti, dijabetesa i bolesti srca, poboljšava koncentraciju, učenje i borbu sa problemima.

U čemu je trik?

„U dubokom odmoru“, objašnjava Branko Čičić, beogradski učitelj transcendentalne meditacije (TM) u centru „Mahariši Ajurveda”.
– Odmor leči stres. Meditacijom se postiže dvostruko dublji odmor nego nakon šest ili sedam sati dubokog sna.

Čičić je savladao tajne meditacije pre 37 godine u Zagrebu, a tečaj za učitelje tehnike TM završio je pre 32 godine u Francuskoj, Švajcarskoj i Tajlandu. Od tada druge podučava ovoj veštini. Naš sagovornik otkriva da u Srbiji ima oko 40 njegovih kolega i da je oko 20.000 ljudi savladalo transcendentalnu meditaciju.

– Tečaj traje sat i po vremena, pet dana. Učitelj vam određuje mantru i pomaže da savladate tehniku, a od polaznika se očekuje da posle toga sami celog života vežbaju – objašnjava Čičić.

A za to uopšte nije potrebno da prekrstite noge na asuri i upalite mirišljave sveće, kako to zamišlja najveći broj ljudi. Meditira se, objašnjava Čičić, u bilo kom udobnom sedećem položaju, čak i u tramvaju.

– Vežba se ujutru i po podne od 15 do 20 minuta. Meditacija razvija kreativnost, pamćenje, pažnju i inteligenciju. Prema naučnim istraživanjima, učestalost obolevanja od bolesti srca kod meditanata je manja za 86 odsto, a za 55 odsto manja od raka.

Termin „transcendirati” znači „prekoračiti”, „ići iza” a u slučaju meditacije svesni um prekoračuje iskustvo mišljenja.

– Moji polaznici su mladi, obrazovani ljudi koji hoće više od života, više energije i kreativnosti.

Studentkinja medicine iz Beograda Milica Velimirović (25) kaže da je sasvim slučajno čula za meditaciju.

– Čula sam osnovne stvari i poželela da praktikujem ovu tehniku. Bio je to neki nagon, samo sam znala da ja to hoću da naučim.
Iskustva za vreme meditacije i kasnije efekte opisuje rečju „fenomenalno“.

– Promene su nastupile suptilno i lagano. Kao da vam se prikradu, i ne primetite i začas prestanu sve nervoze, obaveze više ne predstavljaju problem, sve teče lako.

Istraživanje sa Harvarda je pokazalo da je kod onih koji praktikuju ovu tehniku deblji deo mozga zadužen za kontrolu i pažnju. Profesori sa Harvarda, međutim, nisu potvrdili da meditacija izaziva promene već da je samo mozak onih koji meditiraju drugačiji. Njihova studija je nagoveštavala da je moguće da ljudi koji imaju nešto drugačiji mozak jesu oni koji se okreću meditaciji.

Ukoliko dalje studije budu potvrdile dosadašnja istraživanja, menjaće se i lekcije iz medicinskih udžbenika. Veruje se da je mozak samo u detinjstvu živo testo koje se oblikuje dok se sa prvim danima odraslog života stavlja u rernu i onda zauvek postaje tvrdo, nepromenjivo i gotovo. A to je nešto što zagovornici meditacije nikako ne prihvataju.

Jelena Stevanović
objavljeno: 25.03.2011. u listu "Politika"

link do članka
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/zivot-i-stil/Dubok-san-na-javi.sr.html

9.5.11.

Poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja prirodnim, nemedicinskim, naučno potvrđenim metodom

 Predavanje o mogućnosti poboljšanja
kardiovaskularnog zdravlja prirodnim,
nemedicinskim, naučno potvrđenim metodom
Sajam zdravlja, petak 13. maj 2011. u 15.00

Američki nacionalni institut zdravlja potvrđuje:
Do 87% manji rizik od bolesti srca i krvnih sudova sa praktikovanjem transcendentalne meditacije( TM )

Tema predavanja:

“Naučno potvrđena tehnika za tretman i prevenciju kardiovaskularnih bolesti i njihovih faktora rizika - tehnika transcendentalne meditacije“

Predavači:
mr. sci. Dr. Andrijana Mirković Kostić, kardiolog
Marina Kutin, doktor tehničkih nauka, učitelj tenike TM
Daliborka Janić, klinički psiholog, učitelj tehnike TM,
će dati osvrt na Time menagement i psihologiju uspeha
Predrag Kovačević, menadžer u osiguranju, učitelj tehnike TM,
će govoriti o efektima TM u upravljanju i rukovođenju

Posetite nas na štandu Saveza za TM Srbije
13. i 14. maj 2011, BELEXPOCENTAR
Španskih boraca 74 a, Beograd
Radno vreme sajma: od 10.00 do 18.00

U nastavaku sajamskog programa sledi predavanje:
“Uvod i priprema za učenje TM tehnike”
u Hotelu Palas, TV sala, u ponedeljak 16. maja 2011. u 19.00

Predavači:
Marina Kutin, doktor tehničkih nauka, učitelj tehnike TM
Marija Petrović, diplomirani meteoorlog, učitelj TM
Daliborka Janić, klinički psiholog, učitelj TM
Predrag Kovačević, menadžer u osiguranju, učitelj TM

Ulaz slobodan

Za dodatne informacije
tel. 011 324 85 06 od 10 do 16č
www.stm.rs

24.4.10.

Zašto vežbati tehniku Transcendentalne Meditacije?

Zbog dobrobiti, naravno, i to brzo vidljivih. To je najkraći odgovor.
A ako bi želeli da budemo precizni o dobrobitima prakse TM-a morali bi da damo duži odgovor koji bi obuhvatao sve oblasti života. Sumiraćemo ih u nekoliko osnovnih oblasti da bi uštedeli vreme i dobili jasniju sliku.
Neki nauče transcendentalnu meditaciju jer žele da koriste svoj puni mentalni potencijal, da imaju bolju koncentraciju, bolje pamćenje, više kreativnosti, energije.
Drugi počinju jer žele da poboljšaju svoje odnose unutar porodice ili na poslu ili stvore mirniji svet.
Treći počinju na preporuku svog lekara, kao pomoć tretmanu nekog zdravstvenog problema povezanog sa stresom, kao što je na primer visok krvni pritisak, digestivni problemi ili neka druga psihosomatska bolest. (70-80% bolesti povezano je sa stresom)
Nezavisno od razloga zbog kojeg odlučite da je naučite, redovna praksa tehnike će prirodno doneti širok dijapazon dobrobiti vašem duhu, telu i ponašanju. Tehnika transcendentalne meditacije je jednostavni postupak koji sve aspekte života čini snažnijim. Ona je nalik zalivanju korena biljke koje hrani čitavu biljku.
Dobri efekti tehnike TM-a potvrđeni su sa više od 600 naučnih studija izvršenih na 210 univerziteta i istraživačkih institucija u 33 zemlje.

Ne zahteva mnogo vremena i lako se uči
Jednom kada naučite tehniku transcendentalne meditacije, verovatno ćete početi primećivati pozitivne promene tokom prvih nekoliko dana ili nedelja. Nije potrebno mnogo vremena da bi stekli veću energiju i inteligenciju, kreativnost i radost, mir i samopouzdanje — jednom kada unutar sebe počnete da doživljavate stanja proširene svesti, pružajuci duhu i telu dubok odmor.
Više od šest miliona ljudi svih uzrasta, kultura i religija širom sveta naučilo je program transcendentalne meditacije i uživa u njegovim blagodetima, uključujući i 20.000 gradana Srbije. Više od 6,000 lekara u SAD i 200 u Srbiji naučilo je tehniku TM-a i preporučuju je svojim pacijentima.
Program transcendentalne meditacije se podučava na isti sistematičan način svuda u svetu, kroz tečaj od sedam koraka u toku od 5 do 6 dana. Kao što se lako uči tako se lako i vežba dva puta dnevno po 15-20min udobno sedeći.
U Srbiji se besplatna predavanja o TM-u periodično održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici…

Za informaciju o predavanju o TM pozovite 064 22 135 63
ili pošaljite email na tmcentar@gmail.com

Više o TM-u možete pogledati na www.ajurveda.rs/meditacija
O TM-u na engleskom www.tm.org ili www.t-m.org.uk

Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije