19.12.11.

Transcendentalna meditacija i religija

Jedno od čestih pitanja u vezi transcendentalne meditacije je:
"Da li će vežba tehnike TM biti u suprotnosti sa mojom religijom?"

Odgovor je ne, naprotiv, povećaće vrednost vaše religije.
Milioni ljudi svih religija, uključujući sveštenstvo svih religija vežba TM program.
Oni izveštavaju da im tehnika sa povećanjem energije i inteligencije, eliminišući stres i zamor,
omogućava poboljšano praćenje načela njihovih religija.

Transcendentalna meditacija je tehnika, čista i jednostavna. Ne uključuje religiju, verovanje,
filozofiju ili promenu životnog stila.

Ovo je moje iskustvo a sličan odgovor bi dobili od
20 hiljada praktikanata TM u Srbiji ili od preko 5 miliona u svetu.

Sledi nekoliko primera sveštenika različitih religija koji praktikuju tehniku TM

Ukrajina
Maharišijev pokret za transcendentalnu meditaciju u Ukrajini je imenovo protojereja
Ukrajinske pravoslavne crkve Jurija Timoshchuka za svog nacionalnog direktora religije i kulture.

Kao što je objavila Gazeta.ua, praktikanti transcendentalne meditacije u Ukrajini su izrazili
uverenje da će rad pravoslavnog sveštenika "na ovoj važnoj poziciji doneti prosperitet i punu primenu najviših težnji verskog i kulturnog integriteta svakog građanina Ukrajine i cele zemlje."

"Sa osećajem velike radosti i dubokog poštovanja smo imenovati Jurija Timoshchuka za nacionalnog direktora Ukrajinskog pokreta Mahariši za religiju i kulturu," – rečeno je pri imenovanju.
Prema TM organizaciji, Timoshchuka odlikuje "izuzetno rukovodstvo u duhovnoj celovitosti i harmoniji", ali i "zbog prosvećene vizije za blizak i najkorisniji odnos između drevne Vedske nauke, pravoslavne i slovenske kulture."

"On (Timoshchuk) jasno shvata značaj meditacije kao veoma korisne tehnologije za svakoga u Ukrajini i svetu, koja omogućava bilo kome da razvije svoj puni duhovni, mentalni i fizički potencijal, i da postane integrisan, inovativan, napredan i uspešan član njegovog naroda i celog sveta "- sumirano je u Maharišijevom pokretu.
Link do orginalnog članka objavljenog u listu Gazeta

SAD
Rimokatolički pastor Len Dubi
"Kako je transcendentalna meditacija obogatila moj religiozni život" - na engleskom

Father Len Dubi: How Transcendental Meditation Enriches my Religious Life from Transcendental Meditation on Vimeo.

Kolumbija
Katolički sveštenik koristi transcendentalnu meditaciju za pomoć siročadi u Latinskoj Americi
"Osnovna terapija je ljubav. Ljubav je carski lek za bilo koju bolest ili poremećaj ....
Kada dete zatvari oči i počne da meditira ono se otvara za polje svih mogućnosti, kao što Mahariši kaže. Svet se otvara za dete. A onda dete otkriva svoju suštinsku prirodu, koja je ljubav "- Otac Gavrilo Mejia.

Centri brinu o više od 3.500 dece u isto vreme. Tokom godina centri oca Mejia su pomogli desetinama hiljada dece (preko 43 000) da pronađu način da žive produktivan, zdrav i srećan život.
divan, inspirativan video - titl je na engleskom  :  za više informacija posetite sledeću web stranuWeb stranica sa pismima većeg broja sveštenika o njihovim iskustvima - na engleskom
Religious Leaders - David W. Orme-Johnson, Ph.D.
Andean Path
Shaman Mallku Aribalo, November 4, 2008
Buddhism

B. Budhacharan, October 21, 2008

Catholicism

Brother Jeffrey L. Calligan, April, 2009
Father Leonard Dubi, December 1, 2008
Father Thomas R. Miller, June 17, 2008
Father Cletus Stein, October 2, 2008
Sister Carol Wirtz, August 25, 2008
Islam
Nada Haider, March 2, 2009

Mohammad Haghverdi, December 24, 2008
Atmane Kouider, Ph.D., February 15, 2009
Miral Shaaban, March 25, 2009
Judaism
Senior Rabbi Alan Green, March 13, 2009
Rabbi Michael Shevack, November 12, 2008
Rabbi Abe M. Shainberg, November 8, 2010
Mormon
High Priest Marc Stephens

United Methodist
 Church
Reverend Jonathan Chadwick, November 4, 2008
Unity Church
Reverend Don Lansky, June 30, 2008

Нема коментара:

Постави коментар

Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije