21.6.15.

Transcendentalna meditacija, unutrašnji aspekt joge

Joga, drevno znanje o integraciji, razvoju svih aspekata života, prisutna je hiljadama godina a danas se po prvi put proslavlja u celom svetu. 21. jun je rezolucijom UN-a, na inicijativu Republike Indije, proglašen za Međunarodni dan joge. Srbija je jedna od 177 nacija koje su podržale rezoluciju.
Najvećim autoritetom za jogu smatra se Mahariši Patanđali koji je pre više od 2000 godina postavio načela joge. Aštanga joga, 8 udova joge koje pokrivaju sve oblasti života od najudaljenijeg kosmičkog do najfinijeg apsolutnog bitka, transcedentnog.
Ali, bez obzira na takav opseg, joga je praktična i donosi dobrobiti svakome ko je praktikuje.
Osam udova joge, su:
YAMA - spoljno područje života, moralna načela
NIYAMA – samoodnosnost, odnos praktikanta prema samom sebi, svome telu
ASANA – položaji tela, vežba neuromišićne integracije
PRANAYAMA – nadzor daha, vežbe disanja, vežbe neurorespiratorne integracije
PRATYAHARA – povlačenje čula od njihovih objekata i hranjenje čula iznutra
DHARANA – stalnost pažnje, povlačenje duha iz dohvata čula
DHYAN - meditacija, tok profinjenja mentalne aktivnosti do apsoluta, transcendiranje
SAMADHI – područje apsolutnog Bitka, transcendentalne svesti i sadrži svih preostalih sedam udova joge.

Poslednja tri područja su unutrašnji aspekti joge koji se prirodno, lako i brzo razvijaju praksom tehnike transcendentalne meditacije, TM-a, koja daje direktno iskustvo profinjenja mentalne aktivnosti i transcendiranja.
Razvojem svakog pojedinog aspekta joge, razvijaju se i svi ostali. To je aspekt znanja koji je bio izgubljen i gde su se područja, udovi joge shvatala kao koraci koji slede jedan za drugim. Smatralo se da je za napredovanje u jogi potrebno usavršavati jednu po jednu oblast, što je bio izuzetno težak i dugotrajan proces. Iskustvo samadhija, transcendentalne svesti, razvija stanje svesti u kome se praktikant prirodno, spontano pridržava najviših moralna načela, vodi računa o svom telu i kultiviše čula – istovremeno se razvijaju i duh i telo.
Ovakvo celovito shvatanje joge na zapad je doneo Mahariš Maheš Jogi, pre više od 50 godina i za to vreme je više od 6 miliona ljudi koji praktikuju TM, iskusilo dobrobiti koje proističu iz takvog razumevanja joge. Treba reći da je i savremena nauka dala svoj doprinos sa preko 700 naučnih istraživanja o dobrobitima redovne prakse TM-a koje je kulminiralo u proslavi Međunarodnog dana joge.


 U nastavku je poruka 
Maharađe Adhirađa Rađa Rama
na Međunarodni dan Joge, 21. juni 2015.

Joga dan će nesumnjivo postati prekretnica i putokaz u ljudskoj istoriji, posebno ako se bude obeležavao kao dan Jedinstva. Joga je jedinstvo između uma i tela, između pojedinca i društva, između svih društava, između svih nacija i između svih posebnih vrednosti kulture, tradicije, sistema verovanja i rasnih razlika.

Joga spaja sve, pa čak i naoko suprotstavljene i sukobljene vrednosti. Dinamizam kreacije i evolucije zahteva da se neke stvari kreću naviše, neke nadole. Neki aspekti prirode su suvi, a neki mokri; neki su hladni, neki vreli. Kada su u ravnoteži, oni stvaraju korake transformacije i evolucije. Joga je taj aspekat Prirodnog zakona, taj aspekat Veda, koji garantuje da sva raznolikost napreduje na osnovama vrhunskog Jedinstva.

Kako je Mahariši objasnio, Joga nije samo jedan od 40 aspekat Vedske nauke, koja, kao i svi ostali, daje dubok teorijski doprinos znanju, već poseduje i praktičan aspekat, koji omogućuje svakom pojedincu da direktno iskusi i živi vrhunsko jedinstvo unutar raznolikosti. Joga asane pomažu  blansiranju fiziologije i jačanju tela, zdrav um i bolju koordinaciju duha i tela.

Međutim, tehnologije Joge u Vedskoj tradiciji, posebno Transcendentalne Meditacije, koju je na Zapad doneo i objasnio Mahariši Maheš Jogi, uz to što poboljšavaju sve aspekte duha, tela i društva, pojedinca i društvo vode do polja sveg jedinstva – do jedinstvenog polja svih zakona Prirode. Nauka je danas zavirila u to polje, pokazujući da se u osnovi sveg što je materijalno i fizičko, nalaze progresivno sve jedinstvenija polja elektromagnetizma, velike unifikacije, i konačno, jednog jedinstvenog polja. Joga, kao ultimativna tehnologija, omogućuje svakom pojedincu da transcendira sve razlike, dosegne i neposredno doživi to polje kao vlastito sopstvo. Na ovoj grandioznoj osnovi, sve razlike postaju radost kreacije, a nikada izvor sukoba.

Joga je, stoga, za svakoga. Ona je nauka i tehnologija zdravlja, ravnoteže, mira i vrhunskog jedinstva unutar raznolikosti. To je razlog što Dan Joge mogu slaviti svi ljudi i tradicije sveta. Joga je nauka i tehnologija življenja, za nas i za sve druge, ma kako bili različiti jedni od drugih na površnom nivou egzistencije.

Jai Guru Dev
Linkovi do 2 videa u kojima Mahariši govori o Aštanga jogi - na engleskom
http://www.meruevents.com/celebrations/2015/yoga/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVv2qYGK4M4RASszDGBiXiVwkmkPtQK_

Нема коментара:

Постави коментар

Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije