Obrazovanje

Nakon godinu dana vežbanja programa Transcendentalne Meditacije učenici osnovne škole su pokazali značajan porast na Ajova-testu osnovnih sposobnosti, nacionalnom standardizovanom testu (izv.1). Druga
studija je pokazala značajan porast na Ajova-testu obrazovnog razvoja (izv.2) kod srednjoškolskih studenata (razredi od 9-12). Treća studija je našla da je dužina perioda praktikovanja programa Transcendentalne Meditacije visoko korelisana s akademskim postignućem učenika, nezavisno od bodova koje imaju na testovima IQ.

Izvor: 1. Education 107 (1986): 49-54
2. Education 109 (1989): 302-304
3. Modern Science and Vedic Science 1 (1987): 433-468.

Statističkom metaanalizom svih dostupnih studija (42 nezavisna nalaza)
ukazuje se da je efekat programa Transcendentalne Meditacije na rast
samoostvarenja mnogo veći nego koncentracije, kontemplacije ili tehnika
relaksacije. Samoostvarenje predstavlja veće korišćenje čovekovog
unutrašnjeg potencijala, što se ogleda u svakom području života: integraciji
i stabilnosti ličnosti, samopoštovanju, emocionalnoj zrelosti, sposobnosti
za tople međuljudske odnose i prilagodljivom reagovanju na izazove.

Izvor: 1. Journal of Social Behaviour and Personality 6 (1991): 189-247.
2. Journal of Counseling Psychology 19 (1972): 184-187.
3. Higher Stages of Human Development: Perspectives on Adult Growth
(New York: Oxford University Press, 1990), 286-341.

ZAKLJUČAK
Transcendentalna Meditacija i TM-sidhi program razvijaju latentni genij svakog studenta pružajući mu iskustvo transcendentalne svesti, jedinstvenog polja prirodnog zakona. Kako čovekov duh postaje budniji i obuhvatniji, misli i akcije sve više postaju hranjive i napredne i za samog čoveka i za druge, pri čemu se pravi sve manje i manje grešaka u životu - osoba spontano živi u većoj harmoniji sa prirodnim zakonom.


DODATNI ISTRAŽIVAČKI NALAZI U PODRUČJU OBRAZOVANJA
Povećanje inteligencije srednjoškolaca i studenata

Izvor: 1. Journal of Personality and Individual Differences 12 (1991): 1105-1116.
2. Perceptual and Motor Skills 62 (1984): 731-738
3. Dissertation Abstracts International 38 (1978): 3372B-3373B.

Povećanje ocena u obrazovanju kod studenata koledža i fakulteta

Izvor: 1. British Journal of Educational Psychology 55 (1985): 164-166
2. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 1 (1977): 393-399.

Poboljšanje pamćenja

Izvor: 1. Memory and Cognition 19 (1982): 207-215
2. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 1 (1977): 385-392.

Viši nivo moralne zrelosti

Izvor: Dissertation Abstracts International 36 (1975): 4361A-4362A.

Povećano polje nezavisnosti - povećan otpor na spoljne ometajuće uticaje i socijalni pritisak

Izvor: 1. Perceptual and Motor Skills 39 (1974): 1031-1034
2. Perceptual and Motor Skills 65 (1984): 613-614Veća zainteresovanost za akademske aktivnosti

Izvor: 1. Western Psychologist 4 (1974): 104-111
2. Dissertation Abstracts International 38 (1976): 649A-650A.

Veća intelektualna i naučna usmerenost

Izvor: 1. Western Psychologist 4 (1974): 104-111
2. Dissertation Abstracts International 38 (1976): 649A-650A.

Povećan samorazvoj

Izvor: Dissertation Abstracts International 51 (1991): 5048B.

Povećano samopouzdanje i samoaktualizacija

Izvor: 1. Journal of Social Behaviour and Personality 6 (1991): 189-247
2. College Student Journal 15 (1981): 140-146.
3. Zeitschrift fűr Klinische Psychologie (Žurnal za kliničku psihologiju) 7 (1978): 235-255.

Povećanje akademskog uspeha

Izvor: Education 107 (1986): 49-54.

Smanjenje napuštanja školovanja i povećanje samoostvarenja među siromašnom omladinom


Izvor: Dissertation Abstracts International 38 (1977): 335A.

Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije