Mentalni potencijal

Viši nivoi EEG koherencije mereni za vreme vežbe tehnike Transcendentalne Meditacije značajno su povezani sa povećanom tečnošću verbalne kreativnosti, povećanom efikasnošću u učenju novih koncepata, principijelnijim moralnim rezonovanjem, višim verbalnim IQ, smanjenom neurotičnošću, višim akademskim postignućem, jasnijim iskustvom transcendentalne svesti i povećanom neurološkom efikasnošću,
mereno bržim oporavkom H-refleksa.

Izvor: Gornji grafikon je sastavljen na osnovu podataka iz sledećih studija:
1. International Journal of Neuroscience 13 (1981): 211-217.
2. International Journal of Neurosceince 15 (1981): 151-157.
3. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 1 (1977): 208-212
4. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 4 (1989): 2245-2266.

Studentima Maharišijevog univerziteta za menadžment u Fairfildu, Ajova, SAD, koji su redovno vežbali Transcendentalnu Meditaciju i TM-sidhi program tokom dvogodišnjeg perioda, značajno se povećala inteligencija i sposobnost brzog izbora odluka, u poređenju sa kontrolnim subjektima iz drugog univerziteta u Ajovi. Ovaj nalaz ide u prilog drugim studijama koje su pokazale da usled prakse tehnike Transcendentalne meditacije dolazi do povećanja IQ i bržeg izbora odluka.

Izvor: 1. Personality and Individual Differences 12 (1991): 1105-1116.
2. Perceptual and Motor Skills 62 (1986): 731-738.
3. College Student Journal 15 (1981): 140-46.
4. The Journal of Creative Behaviour 19 (1985): 270-275
5. Journal of Clinical Psychology 42 (1986): 161-164
6. Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie (Ponašanje: Žurnal psihologije)) 3 (1975): 167-182.

ZAKLJUČAK
Tokom vežbe Transcendentalne Meditacije i TM-sidhi programa duh doživljava transcendentalnu svest - stanje neograničene svesnosti, osnovu kreativnosti i inteligencije. Ovo iskustvo podstiče koherentniji stil funkcionisanja mozga i rezultira u obuhvatnijem, usredsređenijem, kreativnijem i inteligentnijem mišljenju.

DODATNI ISTRAŽIVAČKI NALAZI U PODRUČJU MENTALNOG POTENCIJALA 
Povećana kreativnost

Izvor: 1. The Journal of Creative Behaviour 13 (1979): 169-180.
2. The Journal of Creative Behaviour 19 (1985): 270-275.
3. Modern Science and Vedic Science 1 (1987): 471-487.

Povećano polje nezavisnosti - šire obuhvatanje i poboljšana sposobnost fokusiranja pažnje

Izvor: 1. Perceptual and Motor Skills 39 (1974): 1031-1034
2. Perceptual and Motor Skills 59 (1984): 999-1000.
3. Perceptual and Motor Skills 62 (1984): 731-738
4. Perceptual and Motor Skills 65 (1984): 613-614

Poboljšano funkcionisanje leve hemisfere - bolje verbalno analitičko mišljenje
Izvor: 1. The Journal of Creative Behaviour 13 (1979): 169-180.
2. The Journal of Creative Behaviour 19 (1985): 270-275.
3. Perceptual and Motor Skills 62 (1984): 731-738
4. Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie
(Ponašanje: Žurnal psihologije) 3 (1975): 167-182.Povećana efikasnost percepcije i pamćenja

Izvor: 1. Memory and Cognition 10 (1982): 207-215

Poboljšano funkcionisanje desne hemisfere - bolje sintetičko i holističko mišljenje

Izvor: 1. The Journal of Creative Behaviour 13 (1979): 169-180.
2. Journal of Clinical Psychology 42 (1986): 161-164
3. Biofeedback and Self-Regulation 2 (1977): 407-415-

Ubrzan kognitivni razvoj kod dece

Izvor: 1. Perceptual and Motor Skills 65 (1987): 613-614.
2. Dissertation Abstracts International 47 (1986): 3558B
3. Dissertation Abstracts International 51 (1989): 1518B

Povećana živost

Izvor: Zeitschrift fűr Klinische Psychologie
(Žurnal za kliničku psihologiju) 7 (1978): 235-255.

Povećana kognitivna fleksibilnost kod starijih

Izvor: Journal of Personality and Social Psyhology 57 (1989): 950-964.


Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije