Zdravlje

Petogodišnja studija statistike korišćenja medicinskih usluga 2.000 ljudi širom SAD, koji su redovno praktikovali program Transcendentalne Meditacije našla je da je sveukupna stopa hospitalizacije 56% manja nego kod obične populacije. Grupa koja je praktikovala tehniku Transcendentalne Meditacije imala je manji broj prijema u bolnice u svim kategorijama bolesti u poređenju običnom populacijom i uključujući 87% manju hospitalizaciju za kardiovaskularne bolesti, 55% manju za rak, 87% manju za bolesti nervnog sistema i 73% manju za probleme nosa, grla i pluća.

Izvor: 1. Psychosomatice Medicine 49 (1987): 493-507.
2. American Journal of Health Promotion, (1996).

 Grafikonom se prikazuje trogodišnji prosek medicinskih troškova ispitanika
za usluge lekara, pre i posle početka praktikovanja programa TM. U ovoj
studiji, proučavani su troškovi lekarskih usluga koje je plaćala vlada
(približno 20% ukupnih medicinskih troškova) za 677 osiguranika
Kvibečkog zdravstvenog plana koji su naučili program TM. Tokom tri
godine, pre početka programa TM, troškovi ispitanika (u odnosu na
inflaciju, starost i pol) nisu se značajno menjali. Nakon što su naučili program TM, prilagođeni troškovi ispitanika značajno su se smanjili, po stopi od 5-7% godišnje.

Izvor: 1. American Journal of Health Promotion, (1996);
2. Psychosomatice Medicine 49 (1987): 493-507;
3. Journal of Iowa Academy of Science 95 (1)(1988):A56.
l Povećana dugovečnost
Izvor: Journal of Personality and Social Psychology 57 (1989): 950-964

ZAKLJUČAK
Duboki odmor i uticaj reda koji pružaju Transcendentalna Meditacija i TM-sidhi program omogućuju imunom sistemu i drugim procesima samoisceljenja tela da obnove normalno,
zdravo fiziološko funkcionisanje, što za posledicu ima bolje opšte zdravlje i sprečavanje bolesti.

DODATNI ISTRAŽIVAČKI NALAZI U PODRUČJU ZDRAVLJA
 Manji broj prijema za sve kategorije bolesti

Izvor: Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493-507.

Snižen krvni pritisak kod hipertenzivnih ispitanika

Izvor: 1. Hypertension 26 (1995): 820-827.
2. Journal of Personality and Social Psychology 57 (1989): 950-964.
3. Psychosomatic Medicine 37 (1975): 86.
4. Psychosomatic Medicine 45 (1983): 41-46.
5. Harefluah (Žurnal Izraelskog medicinskog društva) 95 (1) (1978): 1-2.
6. Circulation 45 and 46 (1972): 516.

Smanjeno pušenje

Izvor: 1. International Journal of the Addictions 12 (1977): 729-754.
2. Bulletin of the Society of Psyhologists in Addictive Behaviours 2 (1983): 28-33.
3. International Journal of the Addictions 26 (1991): 293-325.
4. Alchocolism Treatment Quarterly 11 (1994): 13-87.

Smanjeno korišćenje alkohola

Izvor: 1.American Journal of Psychiatry 132(1975): 942-945.
2. International Journal of Addictions 12 (1977): 729-754.
3. International Journal of Addictions 26 (1991): 293-325
4. Bulletin of the Society of Psyhologists in Addictive Behaviours 2 (1983): 28-33.
5. Journal of Counseling and Development 64 (1986): 212-215.
6. Alchocolism Treatment Quarterly 11 (1994): 13-87.
 Snižen nivo holesterola u serumu

Izvor: 1. Journal of Human Stress 5(4)(1979): 24-27.
2. Journal of Biomedicine 1 (1980): 73-88.
3. Harefluah (Žurnal Izraelskog medicinskog društva) 95 (1) (1978): 1-2.

Ublažavanje nesanice

Izvor: 1.The New Zealand Family Phyisician 9 (1982): 62-65.
2. Journal of Counseling and Development 64(1986):212-215.
3. Japanese Journal of Public Health 37 (1990): 729.

Zdraviji odgovor na stres

Izvor: 1. Psychosomatic Medicine 35 (1973): 341-349.
2. Journal of Counseling and Development 64 (1986): 212-215.
3. Psychosomatic Medicine 49 (1987): 212-213.
4. Journal of Psychosomatic Research 33 (1989): 29-33.

Smanjena oštrina simptoma bronhijalne astme

Izvor: 1. Respiration 32 (1975): 74-80.
2. Respiratory Therapy: The Journal of Inhalation Technology 3 (1973): 79-80.
3. Clinical Research 49 (1973): 278.

Bolje zdravlje majke i deteta tokom trudnoće i prilikom porođaja

Izvor: Dissertation Abstracts International 50 (1979): 2203B

Promena počinje iznutra - Transcendentalna Meditacija (sa srpskim prevodom)

Sažetak istraživanja o tehnici Transcendentalne Meditacije